Prejemniki sredstev - po javnem razpisu o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Podvelka v letu 2019

24.12.2019 Janja B. 159
24.12.2019
Javni razpisi in javni natečaji
31.01.2020 ob 00:00
0322-0002/2019-114 (3/1)
24.12.2019