Prejemniki sredstev - po javnem razpisu za sofinanciranje članarin v športnih klubih, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Podvelka za leto 2019

24.12.2019 Janja B. 144
24.12.2019
Javni razpisi in javni natečaji
31.01.2020 ob 00:00
093-0001/2019-90 (3/1)
24.12.2019