Partizanska bolnišnica Tevakin ponovno na ogled

2. 10. 2017 Janja K. 1916