VOLILNA KOMISIJA

02 87 69 510
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, BREDA PLOŠNIK
  • Namestnica predsednice, SERGEJA MEVC
  • Član, PETER VERČKO
  • Namestnik člana, ROBERT VOLLMEIER
  • Članica, NATAŠA GAUBE
  • Namestnica članice, REBEKA PODLESNIK
  • Član, MATJAŽ POGLAJEN
  • Namestnica člana, KARMEN PODLESNIK