VARNOSTNI SOSVET

Člani
  • predsednik, Vojko Klug, Policijska postaja Radlje ob Dravi-
  • Miroslav Črešnik, policijska postaja Radlje ob Dravi
  • Andraž Koželnik, Občina Podvelka
  • Jože Hohnjec, Občina Podvelka
  • sekretar, Alojzij Klančnik, Občina Ribnica na Pohorju-
  • Franc Sebanc, Občina Ribnica na Pohorju