VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OBRATOVANJE GOSTINSKEGA OBRATA V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU ZA POSAMEZNE PRILOŽNOSTI