MESEČNO POROČILO O ŠTEVILU PRENOČITEV IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI