VLOGA ZA PRIJAVO ZAPUŠČENE ŽIVALI

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov