VLOGA ZA PRIJAVO ZAPUŠČENE ŽIVALI

Pravna podlaga za izvedbo postopka