POBUDA ZA IZVEDBO LOKACIJSKE PREVERITVE

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov