ZAHTEVA ZA SEZNANITEV Z OSEBNIMI PODATKI

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka