VABILO K SODELOVANJU ZAINTERESIRANE JAVNOSTI, NOSILCEV UREJANJA PROSTORA IN DRUGIH UDELEŽENCEV UREJANJA PROSTORA PRI PRIPRAVI IZHODIŠČ K ČETRTIM SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE PODVELKA

17. 12. 2021 Sara B. Z. 188