ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE Z OSNOVNIMI PODATKI (NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČA)

Organizacijska enota

Opis postopka