ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE Z RAZŠIRJENIMI PODATKI (PROMET Z NEPREMIČNINAMI, GRADNJA OBJEKTOV OZ. IZVAJANJE DRUGIH DEL)

Organizacijska enota

Opis postopka