MNENJE GLEDE SKLADNOSTI S PROSTORSKIM IZVEDBENIM AKTOM OBČINE

Organizacijska enota

Priloge

Dodatna pojasnila