ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Ivanka Vomer
  • član Janez Čas
  • član Rupert Rauh
  • član Janez Otorepec
  • član Domen Štrablek

Mandatno obdobje 2018 do 2022

Mandatno obdobje 2014 do 2018