VAŠKA SKUPNOST OŽBALT OB DRAVI

predsednik Boštjan Volmajer
Ožbalt, 2361 Ožbalt
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • PREDSEDNIK, BOŠTJAN VOLMAJER
  • PODPREDSEDNICA, SAŠA TERTINEK
  • TAJNIK, GABRIJEL KLADNIK
  • ČLAN, BOŠTJAN GOLOB
  • ČLAN, DAVID VOLMAJER