VAŠKA SKUPNOST OŽBALT OB DRAVI

predsednik BOŠTJAN VOLMAJER
2363 Podvelka
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • PREDSEDNIK, BOŠTJAN VOLMAJER
  • PODPREDSEDNICA, TAJDA GARMUT
  • TAJNIK, SAŠA TERTINEEK
  • ČLAN, DAVID VOLMAJER
  • ČLAN, RUPERT RAUH