VAŠKA SKUPNOST PODVELKA

predsednik Dušan Neumeister
Podvelka 13, 2363 Podvelka
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • PREDSEDNIK, DUŠAN NEUMEISTER
  • PODPREDSEDNIK, MITJA MORI
  • TAJNIK, NEŽKA SOLERO
  • ČLANICA, NINA VERONIK
  • ČLAN, DEJAN MITHANS