VAŠKA SKUPNOST PODVELKA

predsednik DUŠAN NEUMAISTER
Podvelka 13, 2363 Podvelka
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • PREDSEDNIK, DUŠAN NEUMEISTER
  • PODPREDSEDNIK, SIMON ŠAUPERL
  • TAJNIK, NINA RIHTER
  • ČLAN, BARBARA VOGRIN