VLOGA ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI PRI ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE PODVELKA

Organizacijska enota