Spravilo lesa v varovalnem pasu cest

16. 5. 2016 49