VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSEGE NA OBMOČJU OBČINSKE CESTE IN VAROVALNEGA PASU

Organizacijska enota