Tretji javni razpis za manjše naložbe in tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme Koroška

9. 5. 2017 Sara B. Z. 441