PRIJAVA SPREMEMBE PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI PODVELKA

Organizacijska enota

Opis postopka