ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE PODVELKA

6. 7. 2017 Janja K. 1045