Prednostna lista za oddajo neprofitnih stanovanj v najem - po javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leti 2018 in 2019

05.08.2019 Janja B. 408
05.08.2019
Javni razpisi in javni natečaji
31.01.2020 ob 00:00
35233-0001/2018-48
05.08.2019
obcina@podvelka.si
02 87 69 510